Notebook na splatky-postup

Notebook na splatky


Spolupracujeme so splátkovou spoločnosťami QUATRO a Home Credit vďaka čomu si Vy môžete tovar na našej stránke zakúpiť na splátky.

4 kroky pri nákupe na splatky:


1. Výber tovaru a jeho objednanie.

Vložte výrobok do košíka (dole pomocou rozbalovacích šípok si môžte zvoliť konfiguráciu) a v priebehu objednávky v kolónke „Spôsob platby“ zvoľte možnosť nákupu na splátky „Quatro“. Objednávku potvrďte.

2. Link na formuláre s údajmi pre splátkový systém Quatro pripadne Home Credit Vám zašleme Emailom.

Vyplňte svoje osobné údaje do formulára na stránke spoločnosti quatro, pripadne Home Credit ktorý Vám zašleme mailom do 24 hodín od objednávky.

Ďalšie potrebné doklady:
• podpísaný súhlas s poskytnutím osobných údajov
• kópia OP z ktorej sú jasne čitateľné osobné údaje týkajúce se vašej osoby (obidve strany).. (Zoskenovaný OP môžte poslať Emailom)
• druhý doklad preukazujúci trvalé bydlisko. Takýmto dokladom môže byť doklad o zaplatení nájomného, SIPO, faktúra za plyn alebo elektrinu, vyúčtovanie telekomunikačných služieb, výpis z účtu, výpis z katastra nehnuteľností, atď.


3. Akceptácia a info-mail.

Najneskôr nasledujúci pracovný deň dostanete informáciu (telefonicky alebo E-mailom), či Vaša žiadosť o úver bola schválená.

4. Doručenie tovaru a podpis zmluvy.

Po schválení úveru akonáhle dostaneme akceptáciu od quatra že od Vás majú všetky potrebné doklady, Vám kuriérom zašleme Vami zakúpený tovar. V prípade akontácie Vám tovar zašleme kurierom na dobierku, pričom dobierková suma bude vo výške Vašej akontácie.88 MOŽNOSTÍ SPLÁTKOVANIA

Nech kupujete cez Quatro akýmkoľvek spôsobom, vždy si môžete vybrať výšku akontácie a dĺžku doby splácania tak, ako Vám to najlepšie vyhovuje. Výška akontácie je voliteľná od 0% do 50% a dĺžka doby splácania od 6 mesiacov do 5 rokov a okrem toho si môžete navyše zvoliť 3-mesačné splátkové prázdniny. V jednoduchej tabuľke uvádzame príklad výšky splátok pre výrobok, ktorý stojí 331,94 € / 10 000,00 Sk.

Dĺžka
splácania

Akontácia

0%

10%

20%

30%

40%

50%

6 mesiacov

63,87 €/1924,00 Sk

57,26 €/1725,00 Sk

49,89 €/1503,00 Sk

42,36 €/1276,00 Sk

36,05 €/1086,00 Sk

29,97 €/903,00 Sk

10 mesiacov

40,76 €/1228,00 Sk

36,61 €/1103,00 Sk

31,53 €/950,00 Sk

26,72 €/805,00 Sk

22,64 €/682,00 Sk

18,52 €/558,00 Sk

15 mesiacov

28,98 €/873,00 Sk

25,69 €/774,00 Sk

21,94 €/661,00 Sk

18,79 €/566,00 Sk

15,80 €/476,00 Sk

12,95 €/390,00 Sk

20 mesiacov

23,57 €/710,00 Sk

21,08 €/635,00 Sk

17,56 €/529,00 Sk

14,51 €/437,00 Sk

12,18 €/367,00 Sk

9,83 €/296,00 Sk

30 mesiacov

17,73 €/534,00 Sk

15,90 €/479,00 Sk

12,05 €/363,00 Sk

10,19 €/307,00 Sk

8,46 €/255,00 Sk

6,94 €/209,00 Sk

3 roky

15,20 €/458,00 Sk

13,41 €/404,00 Sk

11,22 €/338,00 Sk

9,39 €/283,00 Sk

7,73 €/233,00 Sk

6,24 €/188,00 Sk

4 roky

13,05 €/393,00 Sk

11,35 €/342,00 Sk

9,36 €/282,00 Sk

7,77 €/234,00 Sk

6,47 €/195,00 Sk

5,18 €/156,00 Sk

5 rokov

11,55 €/348,00 Sk

9,89 €/298,00 Sk

8,03 €/242,00 Sk

6,57 €/198,00 Sk

5,31 €/160,00 Sk

4,22 €/127,00 Sk

Prepočet fixne stanoveným kurzom 1 EUR=30,1260 SKK má informatívny charakter.

SOM DRŽITEĽOM QUATRO KARTY

Nákup na splátky, ak ste držiteľom Quatro karty

  • Ak ste držiteľom bielej Quatro karty, resp. bielej Quatro karty s logom Slovenskej poisťovne, môžete nakupovať do 1 659,70 €/50 000,00 Sk, iba s OP a kartou a samozrejme bez ručiteľa. Ak predložíte potvrdenie o príjme manžela, resp. manželky môžete nakupovať až do výšky 2 655,51 €/80 000,00 Sk. 
  • Ak ste držiteľom striebornej Quatro karty môžete nakupovať do 3 319,39 €/100 000,00 Sk, iba s OP a kartou a samozrejme bez ručiteľa. Ak predložíte potvrdenie o príjme manžela, resp. manželky môžete nakupovať až do výšky 4 979,09 €/150 000,00 Sk. 
  • Ak ste držiteľom Quatro karty XXL môžete nakupovať do 1 659,70 €/50 000,00 Sk,  iba s OP a kartou a samozrejme bez ručiteľa. Ak predložíte potvrdenie o príjme manžela, resp. manželky môžete nakupovať až do výšky 2 655,51 €/80 000,00 Sk. 
  • Ak ste držiteľom karty Triangel klub môžete nakupovať do 3 319,39 €/100 000,00 Sk, iba s OP a kartou a samozrejme bez ručiteľa. Ak predložíte potvrdenie o príjme manžela, resp. manželky môžete nakupovať až do výšky 4 979,09 €/150 000,00 Sk. 

Prepočet fixne stanoveným kurzom 1 EUR=30,126 SKK má informatívny charakter.

NIE SOM DRŽITEĽOM QUATRO KARTY

Ak ste ešte nenakupovali cez Quatro alebo ešte nie ste držiteľom Quatro karty, potom k nákupu na splátky potrebujete nasledovné doklady :

Zamestnaný občan:
Občiansky preukaz a iný doklad totožnosti (vodičský preukaz alebo cestovný pas alebo rodný list + kópiu alebo sobášny list + kópiu). Jeden z dokladov potvrdzujúcich Vaše meno a adresu (faktúra za plyn, elektrinu, vodu, telefón, mobilný telefón alebo výpis z bankového účtu + kópia), nie staršie ako 1 mesiac. Tento doklad môže byť vystavený aj na meno iného rodinného príslušníka tak, aby sa zhodovalo priezvisko a adresa. Potvrdenie zamestnávateľa o príjme, nie staršie ako 1 mesiac.

V prípade nákupu na splátky do  995,82 €/30 000,00 Sk (s DPH) stačí, ak predložíte iba občiansky preukaz a iný doklad totožnosti (vodičský preukaz alebo cestovný pas alebo rodný list + kópiu alebo sobášny list + kópiu).

Živnostník:
Rovnaké doklady ako zamestnaný občan, ale namiesto potvrdenia zamestnávateľa o príjme, výpis kladného daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, resp. potvrdenie o podaní kladného daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie a živnostenský list, resp. výpis zo živnostenského registra, nie starší ako 1 mesiac (stačia kópie, ktoré podľa originálu overí predajca).

Dôchodca:
Rovnaké doklady ako zamestnaný občan, ale namiesto potvrdenia zamestnávateľa o príjme, potvrdenie o výške poberaného starobného alebo vysluhového dôchodku.

V prípade individuálneho posúdenia klienta má spoločnosť právo vyžiadať si ďalšie doklady.

Prepočet fixne stanoveným kurzom 1 EUR=30,126 SKK má informatívny charakter.

  Loading...